Proveravali smo zbog čega pojedini medikamenti mogu da budu opasni, odnosno, sa kojim lekovima moramo biti obazrivi tokom tropskih temperatura? 

- Tokom vrućina treba voditi računa o lekovima koji dovode do toga da se dodatno izbacuje tečnost kroz naš organizam, kako bi se sprečila dehidratacija organizma. Dakle, diuretici su jedni od tih lekova. Na našem tržištu se nalaze ili sami ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. Antihipertenzivi u slučaju visokih temperatura mogu previše da snize pritisak, pošto se fiziološki krvni pritisak snižava u slučaju visoke temperature, jer se naši krvni sudovi šire. S druge strane, ne treba zaboraviti ni biljne preparate koji podstiću dodatno izbacivanje tečnosti, a koji se koriste u terapijama, na primer infekcija urinarnog trakta. Tu imamo i lekove koje deluju na centralni nervni sistem, to su lekovi koji su anksiolitici, antidepresivi, koji sami po sebi nekada kao neželjeno dejstvo mogu imati povećano znojenje. I to je jedan vid izbacivanja tečnosti, objašnjava farmaceutkinja Edina Škrijelj.

O kojim još potencijalno opasnim lekovima je bilo reči, saznajte u video-prilogu:

Povezane vesti