Menadžment TV Prva

Srđan Milovanović - Generalni direktor

Jelena Agatunović - Direktorka televizije

Katarina Pavlović - Direktorka Programa i Menadžerka za kablovske i tematske kanale

Marija Karan - Direktorka Prodaje

Maja Ćorac Ninković - Direktorka Informativnog programa

Zlata Kalić - Direktorka Produkcije

Miodrag Perišić - Direktor Marketinga i komunikacija