Uslovi korišćenja

Dobrodošli na veb sajt www.prva.rs (u daljem tekstu: „PRVA veb sajt"), zvaničnu prezentaciju PRVE SRPSKE TELEVIZIJE (u daljem tekstu: „PRVA"). PRVA Vam omogućava korišćenje sadržaja i usluga svog veb sajta pod dole navedenim uslovima (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja"). Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge PRVA veb sajta. Smatra se da svako lice koje pristupi PRVA veb sajtu ili bilo kom njegovom delu jeste u svakom trenutku u potpunosti upoznato sa Uslovima korišćenja, kao i svim eventualnim rizicima, da iste razume i prihvata u celosti, te da sadržaj i usluge ovog veb sajta koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava

PRVA je isključivi i jedini vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela PRVA veb sajta bez pisane dozvole PRVE (uključujući,  neovlašćeno korišćenje od strane posetilaca u svrhe koje nisu lične, prenos bilo kog dela veb sajta u drugim medijima i sl.) smatra se kršenjem autorskih prava PRVE, u kom slučaju je PRVA ovlašćena da ostvari sudsku zaštitu svojih prava i zahteva odgovarajuću naknadu štete.

PRVA zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na veb sajtu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge veb stranice, oglašavanje, komentari posetilaca

PRVA veb sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na druge veb stranice. Sve sadržaje PRVA veb sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost. PRVA se ne može ni u kom slučaju smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Radi izbegavanja svake sumnje, PRVA ne snosi nikakvu odgovornost za sadržinu veb stranica izvan svog veb sajta, niti može snositi bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu oglašavanjem na svom veb sajtu.

Kada je reč o interaktivnim sadržajima - komentarima posetilaca, oni predstavljaju isključivo lični stav posetilaca. U tom smislu, PRVA ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj komentara, kao ni za stavove izrečene u njima. PRVA zadržava pravo da ne objavi komentare koji su uvredljivi, vulgarni, preteći, rasistički ili šovinistički, komentare kojima se povređuje privatnost nekog lica, i uopšte sadržaje koji su štetni na bilo koji drugi način, kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa Zakonom o javnom informisanju i drugim zakonima Republike Srbije.

Korisnicima PRVA veb sajta strogo je zabranjeno:

objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima, lažno predstavljanje,odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica,
objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane,
svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme,
prikupljanje, čuvanje iobjavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca i korisnika PRVA veb sajta.

Zaštita privatnosti

PRVA poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca veb sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, PRVA neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja.

Izmene i dopune Uslova korišćenja

PRVA zadržava pravo izmene i dopune ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku, bez najave. PRVA neće biti odgovorna za moguće posledice proizašle iz takvih promena.