Narodna banka Srbije, odlučila je da i dalje zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 6.5 odsto, pa se mnogi pitaju da li će u junu početi pad kamatnih stopa, budući da se prognozira da će ih narednog meseca evropska centralna banka smanjiti.

O tome koji su najčešći razlozi zbog kojih banka odbija klijentu da odobri kredit i šta se u tom slučaju dešava sa kaparom koju je kupac unapred dao prodavcu, govorili su u "Jutru" Dejan Gavrilović, udruženje Efektiva i Jovanka Zečević, advokat.

- Očekuje se da bi  moglo možda da dođe do smanjenja referentne kamatne stope evropske centralne banke, ali to nije sigurno i zavisi od toga da li će se ta ciljana inflacija spustiti na taj ciljani okvir. Ako se to i desi, mislim da to neće biti toliko smanjenje. U ovom trenutku, to neće značiti ništa korisnicima kredita u Srbiji, zato što je još uvek na snazi odluka Narodne banke Srbije o ograničenju kamatnih stopa, koja važi do kraja ove godine - navodi Dejan.

Kada se govori o kupovini stana i kapari, Jovanka objašnjava:

- Sam zakon propisuje da kapara ostaje ukoliko je razlog odustanka neka loša procena samog kupca, a još je gora varijanta da morate da vratite dvostruki iznos u slučaju odustanka. Tako da taj inter partners odnos između ugovorenih strana nije nešto što samu banku dodiruje. 

Na pitanje šta sve banka gleda prilikom davanja stambenog kredita, pored stalnog zaposlenja, Jovanka odgovara:

- Ozbiljno unazad traže stanje na računu, vrlo je važan taj prosek plata. 

Šta su još gosti govorili na ovu temu, pogledajte u snimku: