Na adrese građana Srbije, vojnih obveznika, poslednjih nekoliko nedelja stižu pozivi za vojne vežbe. Šta treba da urade oni koji su zbog posla ili drugih obaveza, možda na fakultetu sprečeni da se odazovu podelio je sa gledaocima u "Jutru" pukovnik Saša Petrović.

- Obaveza je lica u rezervnom sastavu da se odazove pozivu teritorijalnog organa i javi u vreme i na mesto koje su naznačeni u pozivu. Ukoliko se ne odazove, protiv lica mogu biti pokrenute zakonom propisane prekršajne i krivične sankcije - navodi pukovnik i dodaje:

- Licu u rezervnom sastavu se može odložiti, prekinuti vojna vežba po više različitih osnova. Zahtev za odlaganje vojne vežbe se podnosi teritorijalnom organu, koji je uputio zahtev, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema poziva. Između ostalog, vojna vežba se može odložiti i zbog bolesti, ukoliko lice polaže ispit za vreme trajanja vojne vežbe ili recimo zbog teže bolesti člana zajedničkog domaćinstva. Registrovanom poljoprivredniku ili licu koje samostalno obavlja delatnost, vojna vežba se može odložiti zbog neodložnih radova. Vežba se može odložiti po zahtevu državnog organa, privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika gde je lice zaposleno, zbog neodložnih potreba službe. Naravno uz zahtev se prilažu i odgovarajući dokazi, a nakon toga se svaki pojedinačni zahtev razmatra i eventualno donosi rešenje o odlaganju vojne vežbe.

Šta je još pukovnik rekao o nadoknadama tokom vojne vežbe, pogledajte u snimku: