WEB TV specijali

Prognani - Ponedeljak, 26. epizoda - Petro je raskrinkan

Posmatrajući nevoljno Šurin i Sejitov raskid, Dželil saznaje istinu i sve maske padaju.
23.01.2017. - 16:38h

Kurt Sejit shvata da Petro nije njegov prijatelj, nakon svega što se desilo.

Svi Petrovi planovi će se izjaloviti jer mu je maska pala mnogo ranije nego što je mislio.

Sejit pronalazi kuću u kojoj je smeštena Šura i saznaje da je to Jusufova kuća.

On prati Šuru iz prikrajka, da bi bio blizu nje.