IMPRESUM

Naziv veb sajta: http://www.prva.rs/

Firma i sedište osnivača: Prva televizija d.o.o, Beograd, Autoput 22

Odgovorni urednik veb sajta: Milica Kuzmić

Odgovorni urednik rubrike Program na sajtu: Vida Zlatić

Za 2019. godinu.