Uputstvo za podešavanje kućnih prijemnika za aspekt 16:9

Prva televizija je prva nacionalna televizija u Srbiji koja deo svog programa emituje u aspektu 16:9. Prilikom emitovanja signalizira se korisnicima posebnim nevidljivim signalom aspekt programa koji automatski podešava televizor ili risiver (set-top box). Da bi vaši kućni uređaji pravilno reagovali na ovu signalizaciju potrebno je da ih podesite na sledeći način:

Upustvo za setovanje Total TV risivera:

 • 1. Uđite u Glavni meni

- da biste pristupili Glavnom meniju dok gledate program, pritisnite dugme <OK> na daljinskom upravljaču.

 • 2. Pritiskanjem strelica levo ili desno na daljinskom, izaberiteNapredna podešavanja (Advanced setup).
 • 3. Pritisnite dugme <OK> , unesite vaš PIN kod (Key Code), ako ga niste menjali, fabrički je 0000 i ponovo dugme <OK>.
 • 4. Pritiskom na strelicu dole na daljinskom, izaberite opcijuPodešavanje televizora (TV setup).
 • 5. Izaberite video standard PAL B/G i pritisnite dugme <OK>.
 • 6. Izaberite 16:9 Široki ekran (16:9 Wide Screen) i pritisnite dugme <OK>.
 • 7. Izađite iz menija.

Upustvo za setovanje D3 risivera:

 • 1. Uđite u Glavni meni

- da biste pristupili Glavnom meniju dok gledate program, pritisnite dugme <OK> na daljinskom upravljaču.

 • 2. Pritiskanjem strelica levo ili desno na daljinskom, izaberiteNapredna podešavanja (Advanced setup).
 • 3. Pritisnite dugme <OK> , unesite vaš PIN kod (Key Code), ako ga niste menjali, fabrički je 0000 i ponovo dugme <OK>.
 • 4. Pritiskom na strelicu dole na daljinskom, izaberite opcijuPodešavanje televizora (TV setup).
 • 5. Izaberite video standard PAL B/G i pritisnite dugme <OK>.
 • 6. Izaberite 16:9 Široki ekran (16:9 Wide Screen) i pritisnite dugme <OK>.
 • 7. Izađite iz menija.

 

Na televizorima, koji imaju tu mogućnost, u opciji format slike potrebno je da odaberete opciju AUTO ili ORIGINAL. Tada će televizor sam prikazivati ispravan aspekt slike.