WEB TV specijali

Prognani - Sreda, 38. epizoda - Šura sprečava Sejitovo venčanje!

Alja čuje iz sobe da Petro govori vojniku kako mora da se vidi sa kapetanom Bilijem, i odlučuje da ga prati.
08.02.2017. - 11:15h

Emine se vraća ranije iz sela. Dolazi kod Lutfua po Murvet i saznaje da je tu boravio i ranjeni Sejit. Ajše sreće Guzide na ulici i govori joj da će reći Jahji da je bila kod Dželila. U tom trenutku neko počinje da puca, konji se uznemiruju i Guzide pada pod kola.

Alja odaje Sejitu gde je tajno Petrovo i Bilijevo skroviše, a Sejit ih pljačka i vraća narodu ono što su pokrali.