Drugo ime ljubavi - Nedelja, 26. jul - Roko pokušava da stupi u kontakt sa Igorom

Tamara se sukobljava s Lukom, a Ksenija saznaje za projekat "Otok". Roko je zbunjen događajima s Igorom, pokušava da stupi s njim u kontakt, ali Igor mu se ne javlja. Nada teši Lolu i nagovara je da od Marka saznaju istinu. Nada je ushićena kada Marko pomeri ruku.

26.07.2020. - 01:00h