Kolo sreće - Utorak, 28. jun - Vićo, nema pazara!

Situacija između Viktora i Goce se komplikuje, a Zoru i Brku brine kako će Momčilo reagovari kada shvati da ga je prebolela. Njihovo domunđavanje Drina opet pogrešno shvata, a crv sumnje nastavlja sve jače da je izjeda.

.

Dok prikuplja pomoć za kupovinu auta kojim bi Mara mogla da nastavi distribuciju voća po selu, Spasa neočekivano dobija ostatak potrebnog iznosa od Kaćinog bivšeg... Kako bi sprovela svoj plan u delo i optužila Danicu za krađu, Persida u toku noći uzima sav pazar iz salona...