Serija

Pogrešan čovek - Ponedeljak, 8. april - Poklon od nezvanog gosta

Mihajlo saznaje da se Lazar ženi i da nije pozvan, ali svejedno priprema poklon za njega i Leu.

08.04.2019. - 02:00h

Doktorka Tadić počinje verovati da su Dijanini nalazi lažirani.

Ven pokušava da zaravi novac crtanjem.

Aleksandru sve više živcira Mihajlov porodični život.

Zoe otvara vrata neočekivanom gostu.