Surovi obračun među braćom u nastanku večnog grada Rima: "Neka ovako prođe svako ko pređe moje zidove"

Antički Rim je bila civilizacija koja je nastala od grada-države osnovanog na Apeninskom poluostrvu, a postala dominantno carstvo Zapadne Evrope i Mediterana. Kao datum osnivanja Rima uzima se 21. april.

Večni grad, foto: Depositphotos/masterlu
Večni grad, foto: Depositphotos/masterlu
.

Legenda o osnivanju večnog grada Rima počinje 1184. godine pre nove ere, razaranjem Troje. Trojanski junak Eneja je posle pada Troje pobegao i dugo lutao svetom. U potrazi za najpogodnijim tlom za osnivanje naselja, poražena trojanska vojska prešla je Mediteran i dospela na podrčje današnjeg Ancija i Fjumićina, jugozapadno od današnjeg Rima, u zemlju kojom je vladao Latin.

Prema Titu Liviju, postoje dve verzije događaja posle dolaska Eneje. Prema prvoj, Latin je izgubio bitku i u znak pomirenja ponudio ruku svoje kćeri Lanivije. Prema drugoj verziji događaja, Latin se sažalio nad tragičnom sudbinom Trojanaca i dozvolio im da se nasele u njegovoj zemlji i u znak zahvalnosti Eneja je mesto nazvao Lavinijum, a narod Latinima. Ovaj narod razvio je organizovano društvo i nove gradove, od kojih je najznačajniji Alba Longa.

Posle Enejine smrti, Alba Longom su vladali njegovi potomci a kad je na presto došao Enejin unuk Numitor, sa prestola ga je svrgnuo brat Amulije. Numitora je ostavio u životu ali mu je ubio sina, a njegovu ćerku Rea Silviju poslao u hram vestalki. Vestalke nisu smele da se udaju i time je Amulije želeo da se osigura da Numitor neće imati potomke.

Vučica i Romul i Rem, foto: Depositphotos/ChiccoDodiFC
Vučica i Romul i Rem, foto: Depositphotos/ChiccoDodiFC
.

Rea Silvija je bila sveštenica vestalka ali se u nju zaljubio bog rata Mars. Uskoro mu je ona rodila blizance – Romula i Rema. Kada je kralj Amulije saznao za ovo, naredio je svom robu da blizance baci u reku Tibar. Rob je spustio korpu sa decom u reku, ali je voda korpu izbacila napolje u podnožju Palatina, jednog od sedam rimskih brda. U blizini obale je bila vučica Martia, koja je danas simbol grada Rima. Prema drugim tumačenjima, Latini su izraz "lupoe" koristili za vukove ali i za razvedene žene, pa je moguće da je o blizancima u stvari brinula žena, ali se u kasnijim prevodima ovo značenje izgubilo i do današnjih dana legenda pripisuje vučici spas braće Romula i Rema. Posle nekog vremena brigu o dečacima je preuzeo Faustul, pastir koji ih je pronašao, i njegova žena Aka LaOn je dečake odgajao krijući istinu o njihovom poreklu, naučio ih da čitaju i pišu.

Braća Romul i Rem su rasli kao časni momci, takođe pastiri. Uskoro je Rem došao u sukob sa Amulijevim pastirima koji su ga zarobili. Da bi spasio Rema, Faustul Romulu otkriva istinu o njihovom poreklu. Romul je podigao nezadovoljan narod i ubio Amulija, vrativši presto svom dedi Numitoru.

Posle nekog vremena Romulu i Remu se učinilo da je Alba Longa mali grad i odlučili su da osnuju novi, veći grad. Prihvatili su sve doseljenike i prižili im zaštitu. Broj stanovnika se uveliko povećavao. Romul je svoj deo grada nazvao "Roma quadrata", a Rem je na brežuljku Avetinu svoj deo nazvao "Remonium". Kako bi utvrdili koji brat će imati glavnu reč u novom gradu, dogovorili su se da onaj koji ugleda više ptica, bude osnivač novog grada, i time su odluku prepustili bogovima. Romul se popeo na Palatin a Rem na Avetin i bogovi su odlučili da Romul ugleda 12 Rem šest ptica i tako je Romul postao osnivač novog grada. Kada je Romul počeo da kopa temelje budućeg odbrambenog zida grada, Rem, ljubomoran na brata, je preskočio to mesto budućeg "zida" i ponizio Romula ulazeći nepozvan u njegov deo grada. Romul ga je tada ubio, govoreći "neka ovako prođe svako ko pređe moje zidove".

Kao datum osnivanja Rima uzima se 21. april 753. godine p.n.e, datum kada je Romul završio grad i nazvao ga Roma. Romul je postao prvi od sedam legendarnih kraljeva Rima.

Autor: Suzana Spasić