Nađa i njena majka ponudile su baka Desi, koja nema struju 42 godine, da dođe kod njih da živi, da bude deo njihove porodice

Posle reportaže Exploziva o baka Desi, koja 42 godine živi bez struje, javili su se ljudi iz različitih krajeva sveta koji su želeli da joj pomognu. Jedna od njih je studentkinja Nađa Milić koja je u dogovoru sa majkom, odlučila da joj pomogne i pozove u njihov dom, budući da smatra da je struja minimun, i da je baki potrebna porodica, neko s kim će i da priča, da se druži, i da joj se nađe kad joj bude potrebno...

.

Ovaj potez ganuo je baka Desu, koja je rekla da do sada niko nije obraćao pažnju na nju, da je bila usamljena i u strahu.

Pogledajte šta je baka Desa odlučila i kako su se i drugi odazvalli da pomognu baki.