Zagonetka za matematičke umove: Koliko je bilo pacijenata u psihijatrijskoj bolnici?

Neželjeni efekat novog leka izazvao je haos u bolnici i mnogi ljudi su bili napadnuti.

Ilustracija Foto: David Pereiras/Shutterstock
Ilustracija Foto: David Pereiras/Shutterstock
.

U jednoj psihijatrijskoj bolnici bio je jedan doktor i određen broj pacijenata. Posle primene jednog novog leka kod pacijenata se iznenada pojavilo neželjeno dejstvo i oni su počeli da ujedaju po jednog čoveka jednom dnevno.

Srećom, ovaj neželjeni efekat trajao je samo nedelju dana.

Kada se sve smirilo, doktor je primetio da svaki pacijent ima po dva ugriza, a sam doktor je bio ujeden 100 puta.

Koliko je pacijenata bilo na klinici?

Ako broj pacijenata označimo sa X, ukupan broj ugriza u toj jednoj nedelji je 7X, broj ugriza kod pacijenata je 2X, a ukupan broj ujeda je 100, sledi jednačina:

7Х − 2Х = 100

Х = 20

Na klinici je bilo 20 pacijenata.

Izvor: crnobelo.rs