30 najlepših kratkih imena

Volite kratka imena? Saznajte poreklo i značenja najlepših….

• Iva - po imenu drveta iva, ali i kao skraćenica od imena Ivana i Ivanka

• Mina - ime koje se najčešće vezuje za Minu Karadžić, koja se zapravo zvala Vilhelmina

• Lav - već pominjano ime, koje se pogrešno smatra ruskim, jer ga na tom podneblju ima dosta, a u stvari je grčko

• Lea - latinsko, koje znači lavica

• Luna - to je latinsko ime za Mesec

• Tea - boginja na grčkom, ali i nadimak za Teodoru

• Maša - ruski nadimak za Mariju

• Tina - odmila od Kristina, Valentina, Tijana

• Luka - vodeće muško kratko ime poslednjih godina, možda čak i decenije, grčko-latinskog je porekla i znači - onaj koji osvetljava

• Ema - skraćeno od imena Emilija

• Janja - grčko ime koje znači čista, nevina

• Jana - nadimak od svakog ženskog imena koje se završava istim slogovima: Milijana, Marijana, Andrijana, Dragijana...

• Minja - skraćenica od Milene, Mione...

• Sanja - nadimak od Aleksandre

• Sara - jevrejsko, čije je značenje: kneginja, princeza

• Lara - skraćeno od Larisa

• Nina - gruzijsko: od grčkog naziva za asirski grad Ninos, takođe i skraćenica od imena Angelina, Ninoslava...

• Una - prema nazivu reke, a na latinskom - jedina

• Tara - ime uzeto direktno iz prirode - po reci i planini

• Dina - jevrejsko ime, koje znači: sud, osuda, takođe i nadimak od starih imena Dimitrina, Kostadina, Kostadinka

• Zoja - grčko ime, koje znači: život

• Lena - skraćenica od imena Jelena i Milena

• Lenka - od milja za Lenu

• Nađa - ruski nadimak za imena Nadežda i Natalija

• Hana - jevrejsko ime, koje znači: milost, zahvalnost

• Relja - muško ime izvedeno od starije verzije Hrelja, grčkog porekla i nepoznatog značenja

• Tanja - ruski nadimak od imena Tatjana

• Mia – ime latinskog porekla, čije je značenje: moja, takođe i skraćenica od imena Marija - velika, gospodarica

• Ena - izvedeno iz imena Irena (grčkog imena Eiréne) sa značenjem mir, boginja mira

Izvor: yumama.com