Preporuka Evropske komisije – ne koristiti reč "Božić" već "praznično vreme"

Da li je najnovija preporuka Brisela udar na hrišćanske temelje kontinenta? Ili tek politička korektnost bez dubljih korena?

.

"Ne slavi svako hrišćanske praznike. Takve rečenice mogu biti stresne, zato treba govoriti "praznično vreme", preporučuje se u dokumentu evropske komesarke za ravnopravnost Helene Dali, odnosno priručniku Evropske komisije.

Poručuje se da reč "Božić" ne treba koristiti ni u jednom kontekstu.

Umesto izraza "krsno ime" treba koristiti neutralno "prvo ime". Ne preporučuje se oslovaljavanje sa "dame i gospodo" i "gospođa" ili "gospođica" zbog rodne korektnosti. I sve te preporuke stižu baš uoči rimokatoličkog i pravoslavnog Božića. Usledile su žestoke reakcije pa su preporuke hitro povučene na doradu.

Šta o svemu kažu naši istoričari i stručnjaci za međunarodne odnose, pogledajte detaljnije.