Život priča: Profesorke progovorile o mobingu u prosveti - Perfidni pritisci, nemogući, nemoralni zadaci, pretnje...

Mobingom se smatra svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca, koje se ponavlja, a za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja zaposlenog. Mobingom se smatra ponašanje koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu napusti posao. Kroz priču profesorki Vesne Prugić Mileusnić iz Novog Sada ( ovo je prva tužba za mobing u Vojvodini, podneta je 2010 godine i spor još traje), i Suzane Milutinović i Sunčice Ivanović iz Ćuprije u ovoj epizodi emisije “Život priča” ćemo saznati kako izgleda mobing u prosveti, šta su sve profesorke preživljavale i osetile na svojoj koži.
03.12.2018. - 13:00h

Profesorka Prugić Mileusnić će izneti detalje o pritiscima koje je doživljavala da zapošljava u školi bez konkursa, zbog čega je napravila presedan i samu sebe prijavila inspekciji. O zahtevima da ispuni nemoguće radne zadatke, o , kako tvrdi, perfidnim vidovima pritisaka i višegodišnjeg mobinga, zbog čega je i podnela tužbu protiv direktora škole u kojoj je zaposlena.

Dve pofesorke iz Ćuprije će izneti detalje o tome kako su neke od njih ostale bez posla, kako su se tako kao doktori nauka našli na ulici, kako je jednoj od njih direktor škole pretio, objašnjavajući da se sa svojim neprijateljima razračunava tako što im puca u obe ruke i noge.

Kroz njihove priče saznaćete o svemu što su institucionalno preduzele, o ucenama, strahovima i rešenosti da ne odustanu od iznošenja detalja i pritisaka koji se dešavaju u prosvetnom sistemu.