Kako da prepoznate znake zavisnosti od droge

Neke od činjenica koje bi trebalo da znate kada je reč o zavisnosti.

Bez obzira na to da li je reč o drogi, alkoholu ili nikotinu, kod ljudi se razvija zavisnost od nedozvoljenih supstanci iz različitih razloga. Ove supstance imaju jak uticaj kako na fizičke sposobnosti ljudi, kompletan organizam tako i na psihu. Osećaj zadovoljstva koji se postiže uzimanjem ovih supstanci, može podstaći osobu na njihovo ponovno uzimanje i vremenom vodi u zavisnost. 

Kako zavisnost postaje veća,  korisniku je potrebno sve više supstanci da bi postigao osećaj zadovoljstva za kojim žudi. 

Koji su znaci zavisnosti?

Neki od znakova upozorenja zavisnosti od droge uključuju:

  • Promene u apetitu i navike u spavanju
  • Tremor, trnci, nepovezan ili nerazgovetan govor, poremećena koordinacija
  • Pogoršan fizički izgledi
  • Naglo smanjenje ili uvećanje kilaže
  • Povlačenje u sebe i pritajenost
  • Neobična i neobjašniva potreba za novcem
  • Promene u ponašanju, promena sredine i prijatelja
  • Iznenadne promene raspoloženja
  • Periodi neobične hiperaktivnosti i uznemirenosti
  • Plašljivost i anksioznost 

Različiti oblici zavisnosti od droge

Korisnici mogu da postanu fizički ili psihički zavisni na neku određenu drogu. Neki od narkotika koji uzrokuju fizičku zavisnost su heroin, benzodijazepam ili duvan. Narkotici koji uzrokuju psihičku zavisnost uključuju kokain, ekstazi, kanabis, amfetamin i LSD i mnoge druge.

Zašto neki stvaraju zavisnost, a neki ne?

Različiti faktori mogu da utiču na nečiji rizik da postane zavisnik od narkotika - genetika, okruženje i starosno doba. Geni, u konjukciji sa faktorima okruženja mogu da utiču na polovinu mogućnosti da neko razvije zavisnost. Veliku ulogu igra okruženje koje uključuje porodicu i prijatelje, sociološko-ekonomsku pozadinu, čak i stres i pritisak.

Gde da nađete pomoć?

Za problem zavisnosti nadležne su ustanove za lečenje bolesti zavisnosti. Kao jedna od mogućnosti su i stručna lica - psihijatri i psiholozi, kao i SOS telefonske linije za kritične situacije...