Na OSNOVU RUKOPISA možemo da saznamo da li je neko DOBAR ILI LOŠ, ali i druge OSOBINE! Evo na koji način se vrši procena... (VIDEO)

Svakog dana nešto potpisujemo - na poslu, na pasošu, ličnoj karti i drugim dokumentima, a da ni ne znamo da se u potpisu kriju naše karakterne osobine. Ovom temom bavila se naša reporterka Sofija Ostojić i u razgovoru sa grafologom i sudskim veštakom Jovanom Krstićem saznala da li zaista svako od nas ima baš jedinstven potpis i da li ga je lako falsifikovati.

A.B.  |  Izvor: Prva  |  
Ilustracija Foto: tsyhun/Shutterstock
Ilustracija Foto: tsyhun/Shutterstock
.

Grafologija je nauka koja se bavi utvrđivanjem karakternim osobinama onoga koji piše. Najviše se primenjuje u sudstvu, a najviše se veštače, odnosno utvrđuju, potpisi na ugovorima o zajmu, na ugovorima o doživotnom izdržavanju, ugovorima o poklonu, a pre svega na testamentima.

Kako se vrši procena ličnosti i njenih osobina i da li je zaista tačno da na osnovu rukopisa možemo da saznamo da li je neka dobra ili loša osoba, detaljno je objasnio grafolog u nastavku: