Ko šeta ljubimce osobama starijim od 65 godina i kako ih čistiti posle šetnje: Ne prskajte ih asepsolima i alkoholom!

Novinarka Prve televizije razgovala je sa predstavnikom Veterine Beograd o tome ko će u situaciji kada je uvedena potpuna zabrana kretanjima starijima od 65 godina, šetati njihove kućne ljubimce. Poslušajte kako se treba organizovati, i kako treba očistiti pse po povratku kući.