Kako prepoznati FALSIFIKOVANE NOVČANICE?

Da li ste se nekada zapitali ko je sve u rukama imao novčanice koje su sada u vašem novčaniku? Da li znate da prepoznate falsifikat? I ako se nađete u kontaktu sa njim, da li znate kome bi trebalo da ga prijavite i da li vi snosite odgovornost ukoliko jedna takva novčanica dospe u vaše ruke?

Foto: FOXANDIT / Shutterstock
Foto: FOXANDIT / Shutterstock
.

„Dešava se na pijaci, pogotovo kod starijih prodavaca, da ljudi misle da može da im prođe falsifikovana novčanica. Međutim, stariji prodavci to malo više kontrolišu u odnosu na mlađe“, rekao je jedan od trgovaca i dodao: „Novčanice od 1000 dinara se najviše falsifikuju i najlakše primećuju.“

Na pitanje kako prepoznati falsifikat, detaljno je odgovorio Nikola Tanasijević iz Narodne banke Srbije.

„Obični građani mogu falsifikovane novčanice prepoznati na sledeći način – prvo vizuelnim izgledom, gde će utvrditi sam izgled novčanice, njenu veličinu, odnos boja i da li je novčanica jasna vizuelno ili je zamućena.“

„Papir je jedan od zaštitnih elemenata koji je veoma bitan i do njega je licima koja se bave kriminalnim aktivnostima praktično nemoguće doći. Zašto? Zato što se originalni papir čuva i zaštićuje, kao i sama vrednost.“

Tanasijević je takođe ukazao na druge načine prepoznavanja falsifikovanih novčanica: „Jedan od prvih, osnovnih i najstarijih elemenata u zaštiti proizvodnje zaštićene hartije je vodeni žig koji se nalazi i kod autentičnih novčanica dinara. Može se identifikovati samo kada se novčanica usmeri ka jačem izvoru svetlosti i pri tim uslovima jasno se u belom, neštampanom prostoru uočava isti portret sa lica novčanice, sa nešto umanjenim dimenzijama.“

„Što se tiče drugog osnovnog elementa zaštite, radi se o zaštitnoj ili sigurnosnoj niti. Kod najvećeg broja falsifikovanih novčanica dinara zaštitna nit imitira se naknadno, nakon štampanja falsifikovanog naličja isprekidanim delovima sjajno sive folije ili pak isprekidanom bojom.“

Na koje je još elemente zaštite Tanasijević ukazao, kao i kako prepoznati falsifikovane strane valute, pogledajte u videu: