Fotografisanje pospešuje zaboravnost

Snimanje fotografija kako ne biste nešto zaboravili zapravo ima suprotan efekat, navodi se u studiji koju je u SAD sprovela naučnica Linda Henkel.

"LJudi toliko često vade fotoaparate kako bi gotovo bez razmišljanja ''uhvatili trenutak'' da zapravo propuštaju da vide šta se dešava ispred njih", rekla je Henkel koja je autorka studije.
Henkel je napravila eksperiment u univerzitetskom muzeju gde su studenti išli na ture po muzeju i od njih je traženo da "zabeleže" određene predmete bilo fotoaparatom ili posmatranjem.
Sutradan, njihovo sećanje na te predmete bilo je testirano i oni koji su ih fotografisali bili su manje precizni od učesnika koji su samo posmatrali predmete.

"Kada se ljudi oslanjaju na tehnologiju da se seća umesto njih, kada računaju da će kamera zabeležiti događaj i da zbog toga ne moraju potpuno da učestvuju u njemu, to ima negativan uticaj na naše pamćenje tih iskustava".
Henkel navodi i da velika količina digitalnih fotografija obeshrabruje ljude da ih pogleaju i prisete se. "Da biste se setili, morade da imate neki pristup i interakciju sa fotografijama a ne samo da ih gomilate".

Izvor: Tanjug