Ako volite društvo slepih miševa, pravac u Ribničku pećinu, tu "stanuje" čak 15 vrsta, a sama pećina skriva tajne srpske istorije

U Ribničkoj pećini živi najviše vrsta slepih miševa u Srbiji. Ova pećina specifična je i po velikoj količini šalitre, izmeta slepih miševa, koju su srpski ratnici u Prvom srpskom ustanku koristili čak i za pravljenje baruta. Pune dve decenije predmet je intenzivnih arheoloških izučavanja.