BIMETALNI TERMOMETAR – Sve što trebate znati

Ukoliko se bavite poslom koji zahteva upotrebu termometra, a potreban vam je baš bimetalni termometar, na pravom ste mestu. U ovom tekstu potrudićemo se da vam otklonimo sve nedoumice i dobijete informacije za kojim tragate, a vezane su za bimetalni termometar.

PR
Foto: genkur/Shutterstock
Foto: genkur/Shutterstock
.

ŠTA JE TERMOMETAR?

Termometar je merni istrument za merenje temperature, a naziv je nastao od grčkih reči koje u prevodu znače termo i merenje. Sastoji se od dva elementa, prvi element je davač (senzor) temperature, a drugi je pretvarač izmerene vrednosti. Merenje temperature svodi se na merenje termometrijskog svojstva, a funkcioniše tako što se dva tela dovode na istu ravnotežnu toplotu, a temperaturu koju pokazuje istrument je i temperatura tela s kojim je u dodiru.

Danas su termometri postali istrument koji nam mnogo znači i olakšava posao, možemo ih naći na svakom koraku. Spoljnu temperaturu mere meteorološke stanice i rezultati su nam danas dostupni svuda, a unutrašnju temperaturu sobe ili samog radijatora merimo baš pomoću termometra.

KOJE VRSTE TERMOMETRA POSTOJE?

Postoje različite vrste termometara i načini na kojima se ispoljavaju rezulatati merenja. Imamo nekoliko termometrijskih svojstava koje su pogodne za merenje temperature:

- povećanje zapremine koje se koristi za merenje pomoću žive, alkohola ili plina

- promena dužine (bimetalni termometar)

- promena pritiska (gasni termometar)

- promena električnog otpora (otporni termometar)

- promene frekvencije elektromagnetnog zračenja tela (pirometar) itd

BIMETALNI TERMOMETRI

Kako bi bolje shvatili rad bimetalnog termometra, zamislite da imamo dve trake od različitih materijala sa različitim koeficijentom temperaturnog širenja, a koje su čvrsto spojene. Pretpostavimo da se temperatura povećala i da trake teže da se različito izduže. To je moguće samo ako se spojene trake (bimetal) saviju na stranu one koja ima manji koeficijenat temperaturnog širenja. Sa povećanjem temperature povećava se i deformacija.

Bimetalni termometar je merač koji koristi bimetalnu traku kao senzorni deo, a rad bimetalne trake zavisi od toplotne ekspanzije metala. Namenjen je merenju temperature neagresivnih fluida pod pritiskom u pogonskim uslovima okoline, a model od nerđajućeg čelika namenjen je merenju temperature agresivnih fluida pod pritiskom u agresivnoj i atmosferskoj sredini.

Pored toga što su relativno precizni u uslovima razumne ekspoatacije, bimetalni termometri su jeftini i lako se čitaju. Merni opseg bimetalnih termometara je od -20 do +400 stepeni. Kao nedostatke možemo navesti to što se mora montirati isključivo na određenim mestima, i prilikom nepažljivog rukovanja može doći do poremećaja a u tom slučaju ga morate kalibrisati. Kalibrišu se tako što se njihovo pokazivanje uporedi sa nekim standardnim termometrom i po potrebi podesi dužina bimetalne trake.

KAKO ODRŽAVATI I SERVISIRATI TERMOMETRE?

Kao i svaki drugi uređaj, tako i termometar može da se pokvari i daje pogrešne informacije. Kada do toga dođe, preostaje vam jedino da kontaktirate firmu koja se bavi servisiranjem i održavanjem mernih istrumenata. Savetujemo vam da odaberete firmu koja ima akreditovanu labaratoriju od strane Akreditacionog tela Srbije.

Postoji više faktora koji određuju interval između dva etaloniranja, neki od njih su: vrsta i preporuka proizvođača termometra, tendencija podataka iz prethodnih ispitivanja, uslovi radne sredine itd. Bez obzira na navedene faktore ukoliko primetite neke od sledećih situacija potrebno je da merilo odnesete na etaloniranje:

- istrument je bio preopterećen iznad dozvoljene granice

- istrument daje nelogične rezultate

- istrumentom se ne rukuje po odgovarajućim uputstvima

- istrument ima fizička oštećenja

Servisiranje termometra obuhvata: odmašćivanje i čišćenje unutrašnjih i spoljašnjih delova, zamena dotrajalih delova, dovođenje u klasu tačnosti.

Etaloniranje termometra i testiranje opreme igra veliku ulogu u kontroli kvaliteta prilikom proizvodnje, na taj način se štedi vreme, sprečava proizvodnja neispravnih proizvoda i obavljanje dodatnih poslova zbog potencijalnih grešaka. Upravo iz tih razloga razni standardi, propisi i zakoni zahtevaju godišnje etaloniranje i proveru opreme, jer samo uz redovno etaloniranje opreme možete garantovati za kvalitet vašeg proizvoda.

PONUDA BIMETALNIH I DRUGIH VRSTA TERMOMETRA

I za kraj, nakon svih bitnih informacija o samim termometrima, želimo da vam damo još jednu informaciju a to je gde ih možete kupiti. Naša preporuka je kompanija Fadip - Merna tehnika Doo, sa sedištem u Bečeju.