Potrebno je da izračunate svoj broj životnog puta i broj životnog puta simpatije ili trenutnog partnera. Saberite sve brojeve iz datuma rođenja i svedeie ih na jednocifren broj.

Na primer, ako ste rođeni 1.1. 2001. godine, računica će izgledati ovako: 1+1+2+0+0+1 = 5. U ovom slučaju broj vašeg životnog puta je 5. Ako dobijete dvocifren broj, na primer 12, saberite dva broja (1+2 = 3) da biste dobili broj svog konačnog životnog puta.

Kada odredite broj životonog puta za sebe, ali i za svog partnera, proverite da li ste kompatibilni:

Životni put 1 je najkompatibilniji sa 1, 3, 4, 5, 7

Životni put 2 je najkompatibilniji sa 2, 3, 4, 6, 8, 9

Životni put 3 je najkompatibilniji sa 1, 2, 3, 5, 6, 9

Životni put 4 je najkompatibilniji sa 1, 2, 4, 6, 7, 8

Životni put 5 je najkompatibilniji sa 1, 3, 5, 7, 9

Životni put 6 je najkompatibilniji sa 2, 3, 4, 6, 8, 9

Životni put 7 je najkompatibilniji sa 1, 4, 5, 7, 9

Životni put 8 je najkompatibilniji sa 2, 4, 6, 8

Životni put 9 je najkompatibilniji sa 2, 3, 5, 6, 7, 9

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.