Većina njenih vršnjaka još živi sa roditeljima, a ona je kuću napustila sa 14 godina: Želela sam da napredujem

Nedavno evropsko istraživanje o navikama takozvane generacije budućnosti, dalo je poražavajuće rezultate, koji se odnose i na našu zemlju. Kažu da 76 procenata Srba uzrasta do 29 godina živi sa roditeljima. Taj procenat se smanjuje na 62 posto kada mladi napune 35 godina.

Nema komentara na izabrani dokument.