Dom i porodica

Kako izgleda test za utvrđivanje očinstva

Svako ko ima dete i istinski ga voli, zna šta je roditeljstvo, a isto tako zna i da ono nema veze samo sa biologijom. Kome treba papir da shvati da je roditelj, taj nikada nije ni trebalo da postane roditelj.
28.05.2015. - 10:00h

Koliko god da je ovakvo mišljenje ispravo, lepo je znati da metode postoje, i da su pouzdane i bezbolne. Jer, ima mnogo situacija kada roditeljstvo može da se utvrdi samo na takav način, iako nam uvek prvo padne na pamet da se to radi zbog prevare partnera. Međutim, da sumnje ipak nisu neosnovane, govore i rezultati koje imaju u Centru za humanu molekularnu genetiku na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a oni su da se u izvesnom broju testiranih slučajeva utvrdi da otac upisan u matičnu knjigu rođenih nije biološki otac deteta. O testu za utvrđivanje očinstva razgovarali smo sa prof. dr Goranom Brajuškovićem, molekularnim biologom i fiziologom.

Zašto dete ne mora da liči na svoje biološke roditelje?
– Deca ne moraju uvek da liče na svoje roditelje jer smo svi mi kombinacija osobina svojih roditelja, a oni svojih, pošto se osobine nasleđuju generacijski. Zbog toga je moguće da dete više liči na prababu nego na majku.

Da li je metoda kojom utvrđujete očinstvo bezbolna?
– Jeste. Metoda je jednostavna i bezbolna, a može da bude primenjena i kod sasvim malih beba. Kao izvor DNK materijala uzima se epitel sa unutrašnje strane obraza, i to vrlo jednostavno: protrljavanjem sterilnim štapićem unutrašnje strane obraza deteta i oca.

Da li se očinstvo utvrđuje na osnovu sudskog naloga ili to može da se uradi i na lični zahtev?
– Na početku smo očinstvo uglavnom utvrđivali na osnovu zahteva suda, ali sada sve češće ima i onih koji dolaze privatno, sa željom da utvrde svoje roditeljstvo. Inače, može da se uradi i kućni DNK test. To znači da pozivom na broj telefona Centra, zainteresovani mogu da dobiju sve potrebne informacije i naruče paket sa potrebnim kompletima za uzimanje briseva i uputstvom kako uzorke uzeti kod kuće.

Koliko je pomenuta metoda pouzdana?
– Primenom ove metode i korišćenjem najsavremenije aparature koju imamo u našem centru, za nekoliko dana možemo sa sigurnošću od 99,999 odsto da potvrdimo biološko očinstvo ili materinstvo, a sa 100 odsto sigurnosti da isključimo potencijalnu osobu kao biološkog roditelja deteta.

Stara metoda
Pre pojave „nove” metode, utvrđivanje očinstva i materinstva je rađeno na osnovu upoređivanja krvnih grupa, što je bilo potpuno nepouzdano u smislu potvrđivanja očinstva. Ta metoda je zapravo bila zasnovana na isključivanju potencijalnog oca, ali nije sa potpunom sigurnošću potvrđivala očinstvo. Uvođenjem DNK analize, „stara” metoda je sve manje u upotrebi.

Izvor: yumama.com