Emisija koja se bavi aktuelnim i važnim temama. Događaji, ljudi, pojave koje danas zaokupljuju svu pažnju Srbije biće teme ove emisije.