"Kampanje sa svrhom" 2022

Festival društveno odgovorne komunikacije «Kampanje sa svrhom» održaće se i ove godine na Međunarodni dan deteta, 20. novembra, u Beogradu.

Foto: Promo
Foto: Promo
.

«Kampanje sa svrhom» prepoznaju, odlikuju i podstiču društveno odgovornu komunikaciju namenjenu dobrobiti dece i pojedinca.

«Društvena odgovornost i održivost su neraskidivo povezani sa budućim generacijama, jer nema održivosti bez saosećanja sa onima koji tek dolaze. Polazeći od rečenice Marije Montesori, koja kaže da «naša nastojanja za dobrobit čovečanstva znače da to prenstveno radimo za dete» festival društveno odgovornih kampanja posvetili smo dobrobiti deteta i pojedinca, a time i društva u celini.» naglašava Tijana Adamov Ignjatović, osnivač Festivala KAMPANJE SA SVRHOM i Udruženja «ŽUTE PATALONE – Inicijative za proučavanje detinjstva i Koncept inkubatora društvene odgovornosti».

Ideja podsticanja društveno odgovorne komunikacije je došla u trenutku u kojem udeo društveno odgovorne komunikacije u ukupnom oglašavanju raste, i u skladu je sa globalnim opredeljenjem da se ciljevi održivog razvoja, definisani od strane UN, uključuju u strategije poslovanja i postizanje profita koji vraća zajednici.

Kampanja koja ponese titulu «KAMPANJE SA SVRHOM» jeste kampanja koja je koristila moć komunikacija da dotakne određeni društveni problem, skrene pažnju javnosti na njega i ponudi moguća rešenja, kao i kampanja koja je direktno uticala na poboljšanje uslova života dece i pojedinca u Srbiji.

Odabir kampanja kojima se dodeljuje Titula KAMPANJE SA SVRHOM, obavlja tim počasnih selektora sastavljen od priznatih i dokazanih stručnjaka iz oblasti društveno odgovorne komunikacije, održivog razvoja, marketinške teorije i prakse i brige o dobrobiti deteta.

Ove godine tim počasnih selektora radiće u proširenom i osnaženom sastavu sa kontinuitetom u odnosu na prvu godinu.

Prvi festival «Kampanje sa svrhom» održan je 20.11.2021. godine. Konkurs za «Kampanje sa svrhom» 2022 biće raspisan u septembru.