Exploziv - Sreda, 22. mart - Vodimo vas u selo Pivnice

Ako bismo vam rekli da u jednom selu u Srbiji postoji ne samo crkva i kafana, već i pozorište, da li biste nam poverovali?

.

Da selo može biti puno života, pesme, igre i dece, pokazuje jedno vojvođansko selo. Stanovnici su uglavnom Slovaci, koji su sa sobom poneli i svoju tradiciju, istoriju i kulturu, a sve to prenose na nove generacije. U nameri da im život na selu bude i više nego zanimljiv, svi se udružuju. Vodimo vas u selo Pivnice.