Vitamin B smanjuje rizik od infarkta?

Analizom 14 kliničkih studija sprovedenih na 54.913 ispitanika posmatran je uticaj uzimanja dodataka ishrani u obliku vitamina B na rizik od srčanog udara (infarkta).

Sve studije su upoređivale unos dodataka ishrani s placebom ili izrazito niskim dozama vitamina B grupe. 
Ispitanici su praćeni tokom perioda 6 meseci, a rezultati studije su pokazali da unos vitamina B grupe u obliku dodataka ishrani smanjuje rizik od infarkta za 7 odsto u odnosu na one ispitanike koji su uzimali placebo ili niske doze vitamina B kompleksa. 

Međutim, autori studije su uočili da folna kiselina (B9) i vitamin B12 u obliku dodataka ishrani ne smanjuju rizik od ili utiču na jačinu infarkta. 
Autori studije su, takođe, naglasili da različite bolesti, unos lekova i obogaćeni proizvodi mogu da utiču na delovanje vitamina B grupe u organizmu. 

Izvor: Tanjug