Koliko dana posle nezaštićenog odnosa možete da uradite TEST NA TRUDNOĆU da bi bio verodostojan?

Pitate se koliko dugo morate da prođe da biste bili sigurni da test na trudnoću pokazuje tačne rezultate?

Ilustracija Foto: George Rudy/Shutterstock
Ilustracija Foto: George Rudy/Shutterstock
.

Kako funkcioniše test trudnoće i koja je njegova osetljivost?

Princip rada testova trudnoće zasniva se na otkrivanju prisustva hormona u urinu žene - horionskog gonadotropina, tj. beta-hCG. Ovaj hormon počinje da proizvodi embrion od trenutka začeća u materici. Koncentracija hormona u urinu raste prilično brzo tokom vremena. Najveća koncentracija beta-hCG je u prvom jutarnjem urinu i na osnovu toga treba uraditi test trudnoće. Testovi na trudnoću koji su danas dostupni na tržištu obično otkrivaju koncentraciju od 25 mlU beta-hCG po mililitru urina. Nedavno su sve popularniji testovi koji se reklamiraju kao ultra-osetljivi, koji mogu otkriti beta-hCG hormon na nivou od 10 mlU / ml.

Nakon koliko dana se može uraditi test trudnoće?

Čak i najosetljiviji test trudnoće će pokazati negativan rezultat ako se uradi prerano, odnosno pre implantacije oplođenog jajeta u matericu. Nekoliko faktora utiče na dužinu ovog perioda. Oplodnja se ne mora desiti na dan snošaja. Treba uzeti u obzir da i spermatozoid i jajna ćelija mogu da opstanu u ženinom genitalnom traktu neko vreme pre nego što se sretnu. Do oplodnje dolazi najčešće u jajovodu, a zatim se embrion pomera u matericu i tamo se implantira – neke žene tada osećaju bol i mogu imati tzv. implantacijska mrlja (može se zameniti sa oskudnom menstruacijom), piše najzena.rs.

Uzimajući u obzir održivost spermatozoida i jajne ćelije, i vreme potrebno embrionu da se preseli u matericu, može proći i do nedelju dana pre implantacije - i nijedan test sa najviše osetljivosti neće pomoći da se ovo vreme skrati. Zbog toga se preporučuje da se prvi test na trudnoću uradi najranije 7 dana nakon snošaja , a u slučaju negativnog rezultata ponovi nekoliko dana kasnije . Priznato je da je datum izvršenja najsigurnijeg testa na trudnoću vreme u kojem bi trebalo da dođe menstruacija , a nije došla. Verovatnoća da je rezultat testa pouzdan se povećava kada se koristi osetljiviji test i kada se uzorak uzme u prvom jutarnjem urinu.