Zdravlje

Uranijum u sadejstvu sa drugim štetnim elementima, poput plutonijumskog penetratora u bombi - izaziva kancer!

Na današnji dan pre tačno 20 godina doneta je odluka o bombardovanju SR Jugoslavije. Poginulo je 2.500 ljudi, povređeno je 6.000 civila, a materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Znamo li kakve su posledice koje i danas trpimo? Kakva je veza između porasta broja obolelih od raka i osiromašenog uranijuma? Da li je u bombardovanju bilo problematičnije radiološko ili hemijsko zagađenje? Zašto su podaci o merenju zračenja i zdravlju onih koji su bili izloženi bombardovanim lokacijama pod velom tajni? Da li je bombardovanje SRJ zaista bilo eksperiment naživo?

23.03.2019. - 11:05h