Zaledili se kanali u Holandiji, a građani pošli na klizanje: Padovi i propadanje bili su neminovni, ali izazov je bio veći!

Niske temperature zaledile su kanale u Holandiji. Na klizanje je izašlo mnogo ljudi, ali kako led nije bio dovoljne debljine na svim mestima, za neke se nije dobro završilo. Bilo je padova,pa čak i propadanja kroz led.