S druge strane, u nastavku vam navodimo koje to dokumente treba doživotno da čuvate:

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Krsni list;

- Venčani list i (ako postoji) dokument kojim vas crkva razrešava braka;

- Oporuka, potvrda o nasledstvu, čitulja članova porodice;

- Medicinski nalaz;

- Potvrda o obuci, potvrda o završetku školovanja, referenca posla;

- Dokumenti za obračun imovinske rasprave;

- dokument o socijalnom osiguranju;

- Dokaz o vlasništvu kuće;

- Polica životnog osiguranja.

Postoje dokumenti koji su važni i moraju se čuvati određeno vreme, nakon čega se mogu baciti. To su:

- Ugovor o radu: Čuvajte ga do sledećeg posla, nakon toga je dovoljna digitalna kopija.

Dokumenti koji se moraju da se čuvaju najmanje 30 godina:

- Sudska presuda;

- Sudski nalog;

- Spisi predmeta i ostali pravosudni dokumenti.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.