Muzikom protiv bahatih vozača: Ako poštujete brzinu, uživaćete u predivnoj ariji - ako vozite brže, izludeće vas melodija!

Prvi put koji svira, napravila su 1994. godine u Danskoj dva umetnika. Trinaest godina kasnije, Nacionalni industrijski istraživački centar u Hokaidu unapredio je taj dizajn i kreirao tzv. "put melodije". Simfonija i tonovi su različiti u zavisnosti od brzine, a cilj je dopreti do svesti vozača da poštuju brzinu. Pogledajte šta se desi kad vozači prekorače propisanu brzinu!