EXPLOZIV u Napulju: Život po zakonima jezive Kamore

Kriminalna organizacija "Kamora", za razliku od sicilijanske mafije, nema centralizovanu strukturu, već se sastoji od više nezavinskih kriminalnih bratstava koja se ponekad i međusobno sukobljavaju. Danas se procjenjuje da Kamora ima 111 kriminalnih bratstava sa više od 6 700 članova u Napulju i bližoj okolini. Jedna od glavnih Kamorinih aktivnosti je trgovina narkoticima. Exploziv je prošao ulicama Napulja. Danju. I noću. I neće vam biti dobro dok gledate ovaj "putopis" koji se Exploziv usudio da napravi.