Istraživanje objavljeno u Journal of Personaliti and Social Psichologi, procenjuje kako su ljudi koji poseduju sledećih pet osobina srećniji u životu - emocionalna stabilnost, ekstrovertnost, savesnost, otvorenost i prijatnost.

Prethodno istraživanje otkrilo je da su ljudi sa određenim osobinama ličnosti, poput ekstrovertnosti, generalno srećniji od drugih, međutim, do sada je bilo nejasno da li će to ostati slučaj kako ljudi stare.

Prema nalazima, uprkos promenama u životnom okruženju i iskustvima, pet navedenih osobina ličnosti velikih 5 i dalje su snažno povezane sa zadovoljstvom tokom čitavog životnog veka.

Naše osobine ličnosti u velikoj meri utiču na osećaj sreće. Istraživački tim je otkrio da je veza između osobina ličnosti i zadovoljstva životom stabilna tokom čitavog životnog veka, što znači da, bez obzira na godine, osobine ličnosti i dalje snažno utiču na njihovo ukupno zadovoljstvo.

Emocionalna stabilnost - koja pomaže ljudima da vide svoj svet u manje negativnom svetlu, bila je najveći prediktor sreće, objašnjava dr Van Šepingeni jedan od koautora studije za Healthline.

- Nalazi su pokazali da je emocionalna stabilnost, osobina koja se odnosi na suočavanje sa stresom, regulisanje emocija i fleksibilnost u suočavanju sa izazovima i promenama, najmoćniji prediktor ukupnog zadovoljstva životom i karijerom.

Tim je takođe otkrio da različite osobine imaju veći uticaj na različite aspekte života - savesnost je, na primer, bliže povezana sa zadovoljstvom na poslu, dok su ekstrovertnost i prijatnost imali veći uticaj na društveno zadovoljstvo. LJudi koji su imali više rezultata u bilo kojoj od velikih 5 osobina ličnosti kako su starili, generalno gledano, doživljavali su više zadovoljstva kasnije u životu.

Ovo je posebno bilo izraženo kod otvorenosti - oni koji su postali otvoreniji kako su starili prijavili su najveće povećanje zadovoljstva životom.

Okruženje i iskustva ljudi mogu duboko uticati na ljudsko ponašanje, crte ličnosti i emocije, a samim tim i na njihovo zadovoljstvo životom. Istraživači su dali primer da bi pridruživanje društvenom klubu, na primer, moglo da podstakne ekstraverziju pojedinca, čineći ga društveno zadovoljnijim. Sa druge strane, boravak u problematičnoj romantičnoj vezi može dovesti do negativnih promena ličnosti - kao što je pad emocionalne stabilnosti - smanjujući zadovoljstvo životom, piše Healthline.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.