Realan prikaz sveta i pravca u kome se kreće - "Brojevi ne lažu" Vaclava Smila

Vaclav Smil se bavi naukom o životnoj sredini, politički je analitičar, a njegovo polje istraživanja kreće se od energije i prirodne sredine, preko tehnologije i prevoza, do proizvodnje hrane. U knjizi „Brojevi ne lažu“ izlaže podatke o društvu i stanovništvu, o gorivu i hrani, priraštaju, prevoznim sredstvima i raznim izumima modernog sveta, a razmatra kako sve to utiče na nas i samu planetu.

PR
Foto: Promo/Laguna
Foto: Promo/Laguna
.

Smil nas veoma vešto vodi u avanturu otkrivanja činjenica, pokazuje nam iznenađujuće statističke podatke i grafikone da bi doveo u pitanje naše uobičajeno razmišljanje, potkrepljujući to nezaboravnim primerima iz života. Šta se dešava kad se rađa manje dece? Zašto još ne bi trebalo da otpišemo dizel gorivo? Koliko su avioni bezbedno prevozno sredstvo? Zašto je nedopustivo velika količina bačene hrane u svetu?

Smilova jasnoća izražavanja i predočavanja statističkih podataka garantuju da će čitaoci saznati nove, bitne činjenice i steći preciznu sliku o stanju u svetu.

Ovo je preko potrebna i važna knjiga koja inspiriše čitaoce da preispitaju ono što su smatrali istinom.

Knjigu „Brojevi ne lažu“ Vaclava Smila možete pronaći u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs, kao i na sajtu laguna.rs.