Kineski horoskop se temelji na lunarnom kalendaru, pa je godina rođenja bitna informacija. Evo kako možete da izračunate svoj znak po kineskom horoskopu.

Proverite koja je godina bila godina vašeg rođenja prema gregorijanskom kalendaru. Svaki znak u kineskom horoskopu traje 12 godina. Evo popisa znakova i njihovih pripadajućih godina.

Pacov: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, itd.

Bik: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, itd.

Tigar: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, itd.

Zec: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, itd.

Zmaj: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, itd.

Zmija: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, itd.

Konj: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, itd.

Koza: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, itd.

Majmun: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, itd.

Petao: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, itd.

Pas: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, itd.

Svinja: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, itd.

Pronađite godinu koja odgovara vašem rođenju u prethodnom koraku i saznajte koji znak ste po kineskom horoskopu. Na primer, ako ste rođeni 1990. godine, vaš znak po kineskom horoskopu bio bi Konj.

Napomena: Kineski lunarni kalendar se menja prema lunarnim fazama, pa tako ako ste rođeni u januaru ili februaru, proverite da li ste rođeni pre ili posle kineske Nove godine kako biste tačno odredili svoj znak.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.