Želim da moj sin nauči kako se tretira žena i majka!

Veliki problem nas, dece koja smo rasla osamdesetih i devedesetih je taj što je postalo normalno da tata bude neveran mami, pa da čak ostavi nju i decu. Zato mnogi sinovi, u nedostatku dobrog uzora, ni danas ne umeju da budu dobri očevi i muževi jer nisu imali to od koga da nauče. Ja sam otac troje dece, od devet, sedam i dve godine i svakog dana se preispitujem. Jesam li dovoljno dobar otac, dovoljno dobar suprug?

Nema komentara na izabrani dokument.