Većina njenih vršnjaka još živi sa roditeljima, a ona je kuću napustila sa 14 godina: Želela sam da napredujem

Nedavno evropsko istraživanje o navikama takozvane generacije budućnosti, dalo je poražavajuće rezultate, koji se odnose i na našu zemlju. Kažu da 76 procenata Srba uzrasta do 29 godina živi sa roditeljima. Taj procenat se smanjuje na 62 posto kada mladi napune 35 godina.

Foto: Prva TV
Foto: Prva TV
.

Zbog čega se sve kasnije izlazi iz porodičnog gnezda? Koliko osamostaljivanje u ranoj dobi utiče na osobine ličnosti?

O ovoj temi govorile su u emisiji „150 minuta“ psihoterapeutkinja Aleksandra Đurić i studentkinja Ivana Vlašković, koja je napustila svoju porodicu sa 14 godina kada je upisala srednju školu. Ona tada ne samo što se odselila od roditelja, nego je otišla u drugi grad.

Ivana je istakla sve prednosti ranog napuštanja porodične kuće smatrajući da joj kasnije promene zato nisu pale teško.

U našoj sredini je normalo da u srednjoj školi odeš u drugi grad jer je to malo mesto, rekla je i dodala da se nije plašila promene jer je želela da napreduje, a znala je da su njeni roditelji uvek tu za nju.

O prezaštićenosti i „helikopter roditeljstvu“ govorila je psihoterapeutkinja, a vi pogledajte o čemu je reč u prilogu koji sledi.