Koliko će vaše dete biti visoko?

Koji faktori utiču na rast vašeg deteta? U kojem razvojnom stadijumu ono najviše raste? Koliko će vaše dete porasti i kako to da izračunate? Evo odgovora na sva ta pitanja...

Visina, foto: Depositphotos/belchonock
Visina, foto: Depositphotos/belchonock

Koliko će vaše dete biti visoko?

Rast fetusa najviše zavisi od organizma majke i njenog zdravstvenog stanja (čak 58%), dok manjim delom zavisi od genetskog koda koji mu nasleđem određuje visinu. Pored toga, veoma je važno okruženje u kojem plod raste. Ako dobija dovoljno kiseonika i hrane preko posteljice, to će povoljno uticati na razvoj deteta, ne samo do rođenja već i u prve dve godine života.

Koliko deca rastu u prvoj godini?

U prvoj godini života brzina rasta podjednaka je za dečake i devojčice. Kasnije se tempo menja, ali postoji način da se odredi koliko će dete biti visoko u starijem uzrastu: visina koju devojčice dostignu sa 18 meseci predstavlja polovinu visine koju će imati kada odraste. Visina dečaka sa dve godine jeste polovina njegove visine u odraslom dobu. Zato je veoma važno da roditelji vode "dnevnik" rasta deteta, ne samo do godine dana već i kasnije.

Devojčice i dečaci

Muška novorođenčad u proseku su za jedan centimetar viša od ženske, a u toku prve godine rast je ujednačen za oba pola. Dečaci ubrzano rastu u periodu adolescencije, pa sve do punoletstva, dok se kod većine devojčica rast zaustavlja već u šesnaestoj godini. Pošto rast dečaka traje skoro tri godine duže nego kod devojčica, normalno je da su oni viši, i to u proseku oko trinaest centimetara.

Koliko će dete biti visoko kada poraste?

Postoji formula za izračunavanje visine deteta na osnovu visine majke i oca, ali ona nije naročito pouzdana, jer su nove generacije mnogo više od prethodnih. Ipak, mi ćemo vam reći kako da izračunate visinu koju će vaše dete najverovatnije dostići, s tim da moramo da napomenemo da je mnogo preciznija za devojčice, dok se za dečake slobodno može dodati još 5-10 cm. Saberite visinu majke i oca, pa dobijeni rezultat podelite sa 2 (to je srednja visina roditelja). Za dečake, dodajte 6,5 cm, a za devojčice oduzmite 6,5 cm.

Ritam rasta tokom godine

U periodu od januara do jula, deca mnogo više rastu u visinu nego što dobijaju na težini, dok je od avgusta do decembra proces obrnut. Ubrzanje rasta u tom periodu posledica je veće količine svetla, jer dani počnju da se produžuju. Međutim, uvek postoje tri meseca kada dete ubrzano raste, ali to je individualno i različito - od deteta do deteta.

Genetski faktori

Visina (dužina) novorođenčeta kao i njegova težina nemaju gotovo nikakve veze sa naslednim faktorima. Ponekad se dešava da beba niskih roditelja bude duža od bebe čiji su roditelji košarkaši. Tokom prve dve godine, beba niskih roditelja polako počinje da gubi prednost koju je imala na rođenju i njen rast će nastaviti da se odvija u okvirima srednje visine roditelja. Nakon druge godine roditeljski DNK daje smernice za sveukupni rast i razvoj pojedinca, pa tako i odrednice za konačnu visinu koje dete može postići, ali i premašiti.

Uticaj ishrane na visinu deteta

Kvalitetna ishrana sa dovoljnim sadržajem vitamina doprinosi brzini rasta. To u praksi znači da će dete koje dobija raznoliku hranu iz svih pet grupa namirnica, mnogo brže dostići (i verovatno prestići) svoju maksimalnu visinu. S druge strane, stanja teške pothranjenosti negativno utiču na rast, tako da to dete najverovatnije neće dostići onu visinu koja mu je "zadata" genetskim kodom.

Izvor:lepotaizdravlje.rs