Bebe ipak umeju da glume plač

Poznato je da bebe plaču da bi upozorile roditelje da nešto nije u redu, i da bi tako osigurale svoj opstanak.

Naučnici su sada dokazali i da bebe umeju da odglume plakanje samo da bi skrenule pažnju na sebe. Pogotovu se to odnosi na bebe koje imaju braću i sestre. Japanski naučnici su proučavali plač dve bebe tokom perioda od šest meseci i veruju da su bebe sposobne za veoma pametnu prevaru.

Hiroko Nakajama, istraživač sa Univerziteta Svetog Srca iz Tokija koji je snimao bebe pola godina, dva puta mesečno po sat vremena i tvrdi kako je jedna od beba glumila da plače.

Prva beba je nazvana “Beba R” i na početku studije je imala sedam meseci, dok je druga nazvana “Beba M” i imala je devet meseci. Sav materijal njihovog plakanja je izmontiran u 68 snimka plača od po pet sekundi. Prilikom studiranja ponašanja beba pre i nakon plakanja, naučnici su shvatili da su epizodama plakanja Bebe M prethodili pravi znaci uzrujanosti, poput pravljenja grimasa, buke i tužnog izgleda. Međutim, naučnici su otkrili da je Beba R često plakala ubrzo nakon smejanja. Dok je 98 odsto plakanja Bebe R zaista bio pravi plač, epizoda plakanja koja se dogodila kada je Beba R imala 11 meseci je potvrdila sumnje naučnika. Naime, i majka i naučnici su videli da je beba plakala samo da bi privukla pažnju majke jer se, čim joj je majka prišla, nasmejala.

Nakajama smatra da lažni plač uspešno  privlači pažnju roditelja, ali i uveliko doprinosi društvenom i emotivnom razvoju deteta.

“Bebe koje su sposobne da odglume plač na taj način svakodnevno uspešno komuniciraju sa starateljima, i lažni plač umnogome doprinosi razvoju njihovog odnosa sa roiteljima”, smatra Nakajama.

Studija je takođe otkrila da nakon epizode plakanja, bebe ostaju tužne ili uznemirene, a da postaju smirenije i srećnije samo kada se ostvari fizički kontakt sa roditeljom.

Istraživači veruju da je Beba R koristila lažni plač zato što ima braću i sestre s kojima mora da se takmiči za pažnju roditelja. Nakajama smatra da braća i sestre mogu da obogate društvene interakcije kod kuće i povećaju njihovu raznovrsnost, jer takvo okruženje stimuliše razvoj komunkativnih sposobnosti kod beba.

 

Izvor: zenskikutak