Život

Kojih 6 stvari da uradite da biste se obogatili?

I tih šest stavki su zajedničke za 500 najvećih bogataša! Napoleon Hil, bivši savetnik američkog predsednika Frenklina D. Ruzevelta intervjuisao je više od 500 najuspešnijih muškaraca u SAD-u kako bi shvatio šta je tajna bogatih. I evo najvažnijih zaključaka koji bi trebalo da vam pomognu.
08.11.2013. - 10:49h


1. Zamislite konkretnu cifru koju biste želeli da imate. Nije dovoljno reći "Ja želim puno novca". Budite konkretni kada je u pitanju cifra.

2. Odredite šta tačno možete da pružite za uzvrat. Tačnije, budite svesni da ne možete dobiti "nešto za ništa".

3. Odredite konkretan datum kada nameravate da imate cifru koju ste zamislili.

4. Smislite detaljan plan za realizaciju onoga što želite i počnite ga odmah sprovoditi u delo, bez obzira mislite li da ste spremni ili ne.

5. Napišite jasnu, sažetu izjavu o količini novca koji nameravate da steknete, odredite vremenski rok, kako to nameravate da uradite i opišite detaljan plan pomoću koga ćete do njega doći.

6. Pročitajte to što ste napisali na glas, dva puta, jednom pre spavanja i jednom posle ustajanja.