sve epizode

Doktor dizel
Nećete verovati

Doktor dizel

Marko Todorović je pre četrdeset godina svojom rukom ispisao formulu za biodizel, koji se i danas toči na svim pumpama.