Kako da i dalje pratite TV Prva i TV B92

Kopernikus grupa objavila je saopštenje sa uputstvom na koji način možete i dalje da pratite vaše omiljene televizijske sadržaje na našim kanalima.

Foto: Prva TV
Foto: Prva TV
.

Imajući u vidu novonastale okolnosti, kao i veliki broj upita koji nam neprestano stižu, želimo da vas obavestimo na koji način možete i dalje da pratite vaše omiljene televizijske sadržaje na našim kanalima.

Program televizija sa nacionalnom frekvencijom Prva i B92 moći ćete nesmetano da gledate preko svih kablovskih operatora, osim SBB-a.

Ukoliko ste nezadovoljni promenama u ugovorenom paketu usluga vašeg operatora, na raspolaganju vam je zakonsko pravo da zahtevate raskid ugovornog odnosa bez dodatnih troškova i pre isteka ugovorenog perioda. U nastavku su zakonske odredbe iz kojih se možete bliže informisati:

Zakon o elektronskim komunikacijama Republike Srbije pod delom Izmena uslova ugovora, član 107:

“Operator je dužan da pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

Pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, član 28:

“Operator je dužan da na pogodan način (štampani prilog mesečnom računu, SMS poruka, štampana brošura na prodajnom mestu, na samom mesečnom računu, odnosno njegovoj poleđini, na svojoj Internet stranici, info kanalu, putem sredstava javnog informisanja i sl.) obavesti pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, o nameri jednostrane izmene uslova pružanja usluge, kao i o pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa).

Ako se najavljenom jednostranom izmenom menjaju bitni uslovi ugovora (promena cene, načina tarifiranja, specifikacija paketa i dr.) na način koji nije u korist pretplatnika, pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu potrošača i Zakonom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora sadržati jasnu, detaljnu i nedvosmislenu informaciju o opisu planirane promene i pouku pretplatniku da ima pravo na jednostrani raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora sadržati opis uslova pod kojim je ugovor zaključen, kao i podatke o tome na koji način se menjaju ti uslovi, tako da pomenute informacije budu međusobno uporedive (tabelarni prikaz i sl.).”

Vaši
Prva i B92