Plodovi - Subota, 1. april - Kako do pokrajinskih para za pomoć agraru?

Vojvodina je ove godine obezbedila 10,7 milijardi dinara budžeta Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, koji će ponuditi širok set konkursa za proizvođače. Većina poziva je već raspisana. Ko i kako može dobiti sredstva? Kako su ona raspoređena? Koji su rokovi? Ko može da dobije pomoć?

Foto: Prva TV/Printscreen
Foto: Prva TV/Printscreen
.

To su pitanja za gosta emisije “Plodovi” Prve televizije pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mladena Petreša. Voditelj emisije Zoran Maksimović sa predstavnikom vojvođanske vlade razgovao je i o šumarstvu, jer su određena sredstva namenjena i za tu oblast, kao i za izgradnju atarskih puteva i otresišta.