Exploziv - 19. oktobar - Zove se Milenko, a svi ga zovu Srećko. Fali mu samo bela lađa

Ovaj čovek nije korumpiran, nema ženu koja se zove Lepa, ali ima iste brkove i obrve i kažu da je pljunut izmišljeni filmski lik. Našli smo ga u jednom selu. Da li je Milenko Srećko?!​